Google testuje výsledky bez URL

404m.com, 11. října 2019 ve 02:27:37, 3x přečteno
Google testuje výsledky bez URL

Pro Google bylo vždy charakteristické, že výsledky jsou jednoduché a p?ehledné. Vidíte mod?e titulku stránky, pod tím je zelen? URL a pak ?ern? popis stránky anebo vý?atek textu.

Tento rok se však URL postupn? za?ala nahrazovat pseudodrobe?ková navigace. URL je rozd?lena podle adresá??. Ovšem nedá se na jednotlivé ?ásti klikat. V každém p?ípad? hezké URL se stávají podstatn?jšími. Více táhnou pozornost. O kolik by následující výsledek byl lepší, kdyby drobe?ková navigace obsahovala t?eba rubriku anebo klí?ové slovo?

No a te? tu máme novinku. Následující screenshot je z howtowhere.com. Jak vidíte drobe?ková navigace z?stává a kompletn? nahrazuje URL. Respektive mizí doména. P?edpokládám až to Google doladí tak všude budou jen titulky.

Novinka zrovna moc kladných ohlas? nezískává. Zvykli jsme si že doména je d?ležitou sou?ástí nejen zna?ky, ale také u?íme internetové uživatele, že podle domény poznají že jsou na správném míst?. Pokud zmizí z internetového rozcestníku tak to bude problém, protože kdokoliv si m?že hrát na oficiální web a poznáme to až po prokliku.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 7. – 13. ?íjna

Tentokrát se o první místo d?lí dv? domény, které se prodaly za 3,2K CZK. První z nich je mischmasch.cz. Už byla p?evedena na nového…

Seznam si stále u nás drží 25 % trh s vyhledáváním

Kdysi nejv?tší vyhledáva? u nás Seznam, sv?j boj nevzdává. Spal sice na 25 % podílu, ale údajn? se mu poda?ilo pokles zastavit. ?R tak…

Jak jsou shodné výsledky na Seznam a Google?

Tak po n?kolika týdnech, lad?ní a testování už mám kone?n? n?jaká data, aby se s nimi dalo pracovat. Poslední relase Aldnoah má 660,4 MB a je…


Komentáře

(nezobrazuje se)