Google rozjel sv?j vlastní „SEO analyzátor“

404m.com, 16. listopadu 2018 ve 22:04:38, 3x přečteno
Google rozjel sv?j vlastní „SEO analyzátor“

V zlaté é?e online podnikání pro každého, kde každý cht?l budovat sv?j internetový sen a probíral to s ostatními na ješt? hn?dém Webtrhu, existoval jeden zakázaný pojem „SEO analyzátor“.  Jednalo se o ozna?ení služby, která robotem prošla vaší stránka a bodov? ohodnotila vaše SEO. Možná si ?íkáte, že o nic vážného nešlo. Jednoduchý audit stránek, p?ece nemohl zp?sobit n?jaké problémy. To se mýlíte ;)

N?které tyto SEO analyzátory byly velice d?sledn? propracované a výsledný report vypadal fakt hezky. Navíc jste dostali i ?íselné bodové ohodnocení. Takže když jste d?lali SEO anebo šablony, tak se celkem ?asto stávalo, že si váš zákazník prohnal sv?j nový web takovýmito analyzátory a za?al se ptát „Pro? nemám 100 bod?? A tady mám jen 78%, nešlo by s tím n?co ud?lat?“ V?tšinou pak následovalo dlouhé vysv?tlování, že to nepot?ebují, Google to ne?eší anebo že by to dokonce mohlo být nebezpe?né, protože to hrani?í s black hat SEO praktikami.

Když jsem se dnes dozv?d?l, že si Google založil sv?j vlastní oficiální SEO analyzátor, tak jsem se musel up?imn? zasmát. Pak m? p?epadla po?ádná dávka nostalgie a nakonec i lítost nad všemi kdo d?lají SEO, nebo? te? budou muset op?t plnit SEO plán na 100 bod? :)

Nový nástroj od Google je zatím v beta testu a najdete ho na web.dev. Sta?í zadat URL a kliknout na Run Audit. Web je otestován na Výkon, P?ístupnost, Osv?d?ené postupy (Best practices) a SEO. U každého m?žete získat maximáln? 100 bod?. Už se bojíte? Budete ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve…


Komentáře

(nezobrazuje se)