Google p?idal do nové Search Console nástroj na odstran?ní výsledk?

404m.com, 2. února 2020 ve 00:33:51, 0x přečteno
Google p?idal do nové Search Console nástroj na odstran?ní výsledk?

Ob?as se stane, že n?co proklouzne do Google, co by tam být nem?lo. Odstran? tohoto obsahu pak nemusí být tak snadné. Dlouhou dobu bylo ?ešením hodit na stránku stavový kód 410, což mohlo trvat dny. V roce 2018 p?išel Google s nástrojem Odstran? adresy URL, který dobu zkrátil na 1 den. Te? tu máme novinku – nástroj Odebrání.

Jedná se o celkem hezké rozší?ení p?vodního nástroje na odebírání obsahu. Ob?as byste do Search Console m?li kouknout jestli váš obsah n?kdo náhodou nep?idal jako ur?ený pro dosp?lé, na návšt?vnost to totiž m?že mít celkem zásadní vliv. Jak víme z minula, tak Google ob?as za obsah ur?ený pro dosp?lé považuje o zdánliv? neškodný materiál.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google Analytics je nasazen na 69 % domén

Podle statistik BuildWith je m??ící kód Google Analytics nasazen na 69,04% z milionu nejnavšt?vovan?jších domén podle žeb?í?ku Alexa. GA se…

John Mueller odpovídal na otázku, co s novou doménou, která má špatnou minulost

John Mueller dostal v posledním Google Webmaster Central hangout otázku ohledn? nov? zakoupené domény, která však v minulosti m?la problém. S…

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který…


Komentáře

(nezobrazuje se)