Git: Jak zakázat sledování zm?n v adresá?ích .idea a .bin? A co když soubor .gitignore zákaz sledování ignoruje? Odstra?te adresá?e z indexu gitu

blog.zdenekvecera.cz, 24. dubna 2018 ve 12:50:14, 7x přečteno

Git je užite?ný pomocník pro jakýkoliv vývoj aplikací, protože máte jednoduchou možnost, jak se kdykoliv vrátit v ?ase do stavu, který vás práv? zajímá. Vývojá?ské nástroje (IDE) ?asto v adresá?i projektu vytvá?ejí svoje soubory, které ale není t?eba sledovat (verzovat). Je proto vhodné takové adresá?e/soubory vyjmout ze sledování.

Je to nutné, protože pokud již máte ve svém git indexu libovolné adresá?e, které již nechcete sledovat, musíte je explicitn? odstranit. Git nep?estane sledovat cesty, které jsou již sledovány, jen proto, že nyní odpovídají novému vzoru v souboru .gitignore. Spus?te odstran?ní adresá?e (rm) pouze z indexu (–cached) rekurzivn? (-r). Nesmaže to žádné soubory z vašeho projektu, takže se nemusíte bát.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Jak maskovat affiliate odkazy

Při propagování affiliate programu dostáváš k dispozici url adresu, na kterou je potřeba posílat návštěvníky, aby se ti započítávaly…

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…

Návrh vzorů k propojení webů – část 1.

Na základě častých dotazů ohledně propojení pár microsites a hlavního webu a podobně, jsem se rozhodl vytvořit…


Komentáře

(nezobrazuje se)