Francouzský soud na?ídil p?evod domény France.com Francii, bývalý vlastník se chce soudit

404m.com, 27. dubna 2018 ve 17:10:18, 14x přečteno
Francouzský soud na?ídil p?evod domény France.com Francii, bývalý vlastník se chce soudit

Americká spole?nost France.com, Inc. vlastnila doménu France.com od roku 1994. Propagovala na ní výlety do Francie. V roce 2015 se však rozhodla Francie, že doménu získá prost?ednictvím svých soud?. O rok pozd?ji soud první instance v Pa?íži na?ídil registrátorovi Web.com, aby doménu p?evedl na stát. Spole?nost se odvolala, ale nebylo jí to nic platné.

Koukal jsem se jaký web b?žen na domén?. Jedná se o b?žnou firemní prezentaci s nabídkou služeb. Rozhodn? nic co by na první pohled m?lo v?bec šanci projít p?es UDRP. Ovšem soud je n?co úpln? jiného. Spole?nost se zkoušela odvolat i na to, že Francie nemá nárok zabavit majetek spole?nosti se sídlem v USA. Právn? na n? dosáhnout nemohli, ale poda?ilo se jim donutit registrátora Web.com, aby doménu p?evedl na stát.

France.com, Inc se však nevzdává a rozhodli se právn? bojovat jak to jen jde. Žalují Francii za Reverse Domain Name Hijacking (ú?elov? je založena obchodní zna?ka kv?li získání domény) anebo nezákonné vyvlastn?ní. A možná mají šanci. Pa?íž už d?íve dostala pokutu 100K USD práv? za Reverse Domain Name Hijacking od Amerického Federálníhou Soudu. Jednalo se o doménu Parvi.org, kterou Pa?íž získala neoprávn?ní v UDRP (nebyla spln?na podmínka užívání domény ve zlé ví?e).

Geografické domény jsou považovány za bezpe?né, protože st?ží mohou porušovat autorská práva. Sta?í když se vyhnete cybersquattingu (doména je zabraná a bez obsahu, v?tšinou s úmyslem prodeje) a od UDRP máte klid. Jenomže soudy jsou n?co jiného. Takže otázkou je – má si za?ít Amazon dávat pozor na své domény? ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 7. – 12. ledna

Tak nám ten rok 2020 pokra?uje opravdu p?kn?. Tento týden se prodala na dAukce mula.cz za 11.011 CZK. Doména už byla p?evedena na nového…

Jak p?ijít o doménu s vlastním p?íjmením v UDRP

Umíte si p?edstavit, že byste p?išli o doménu s vlastním p?íjmením v doménovém sporu, protože v arbitráži bylo rozhodnuto, že na ní…

Společnost, která prodává domény

Marchex je společnost, která má v portfóliu více jak 200K domén. V roce 2011 jich prodala za slušných 9,1 milionů dolarů. 2012 “jen” za…


Komentáře

(nezobrazuje se)