Francouzské online deníky zahájili protest proti blokování reklam

404m.com, 24. března 2016 ve 18:35:38, 39x přečteno

Velké online deníky jako Le Monde, L’Equipe anebo Le Parisien, se pustili do stávky proti blokování reklam. Pokud je navštívíte se zapnutým AdBlock, tak vám zobrazí upozorn?ní anebo rovnou nepustí na web, dokud si jej nevypnete. Má se jednat o výchovnou akci, která má ukázat uživatel?m, jak moc používání blokátor? reklam škodí žurnalistice.

Zp?sob protestu je r?zný, n?kde vás informuje jen lišti?ka, jinde si p?e?tete prohlášení šéfredaktora a jinde vám na web v?bec nepustí. Na všech se ale dozvíte, že reklama je d?ležitá pro p?ežití online deník? a bez ní to nejde. Nenápadn? je vám také nazna?eno, že obsah není zadarmo. Pop?ípad?, že pokud se služba nezlepší budou muset sáhnout po zpoplatn?ní obsahu jako krajním ?ešení.

Podle pr?zkumu Adobe PageFair blokují Francouzi reklamu až v 10 % p?ípad?. V ?esku je to pro srovnání 11 % a na Slovensku 9 %. Nejvíce se blokuje reklama v N?mecku 35 % a ?ecku 37 %. Tyto dv? zem? jsou sv?tovým unikátem a jako jediné p?esahují 30 procentní hranici.

Na druhou stranu pr?zkum spole?nosti Ipsos tvrdí, že reklamu blokuje až 1/3 Francouz?. Skute?né ?ísla tak mohou být úpln? odlišná. Respektive znají je jen provozovatelé online deník?, kte?í se jimi však prozatím nepochlubily a odkazují pouze na externí pr?zkumy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google p?išel díky blokování reklam o 6,6 miliard USD

Spol?enost Pagefair, která se zabývá technologii proti blokování reklam, tvrdí že Google p?išel o 6,6 miliard USD v d?sledku blokování

AdBlock vybírá peníze na financování reklamy

Svět se občas zblázní. Například dneska jsem se dozvěděl, že Michael Gundlach, tvůrce oblíbeného rozšíření pro blokování reklam na…

Lidé jsou ochotní platit za obsah jen najít tu správnou cestu

Za posledních n?kolik m?síc? se objevuje stále více a více ?lánk? o blokování reklam. D?íve téma, o kterém se mluvilo tak maximáln? na…


Komentáře

(nezobrazuje se)