V zá?í nás ?eká další zdražení domény .com

404m.com, 20. února 2022 ve 00:02:45, 3x přečteno

Poplatek za registraci nové a prodloužení už existující domény .com se od 1. ?í 2022 zvedne pro registrátory z 8,39 USD na 8,97 USD, tedy o 0,58 USD což je cca 6,91 %.

Spole?nost VeriSign m?že zvedat ceny .com domén každý rok maximáln? o 7 % (tato hranice je stanovena ICANN) a s výjimkou roku 2020 tak i ?iní. Když se rozhodnete pro doménu .com, tak je t?eba s tím po?ítat. Pokud se tempo zdražení zachová, tak v roce 2030 budou za ní registráto?i platit 15,31 USD (aktuáln? cca 327 K?).

Cenu v?tšinou registráto?i promítnou do nákladu svých klient?. K základní cen? 8,97 USD je t?eba ješt? p?i?íst ICANN poplatek 0,18 USD. A to jsou jen náklady spojené se samotnou doménou. Akreditovaný registrátor platí ješt? další poplatky (tuším 4K USD ro?n?). Samoz?ejm? mají i další náklady.

Aktuáln? by tak cena v ?í byla 9,15 USD, resp. 196 K? (237,26 K? v?etn? DPH). Nicmén? ?NB posiluje korunu se? jí síly sta?í. FED ješt? s dolarem ani neza?al. Navíc tu máme hrozbu krize, takže kdo ví kde bude kurz CZK/USD v ?í. Nap?íklad v dubnu 2020 se p?ehoupl USD p?es 25 CZK. Registráto?i prodávající za CZK to budou muset zohlednit v cenách více než zdražení .com.

Pokračování na: 404m.com

Související články

.biz domény podraží

Po doménách .net, .org a .name bude zdražovat i Neustar Inc. .biz doménu. Cenu zvedne o cca 10% z 7,85 USD na 8,63 USD. .com doména se měla…

.cz p?ekonala metu 1,4M registrovaných domén

V?era se objevila na stránkách CZ.NIC zpráva, že doména .cz poko?ila metu 1,4M registrovaných domén. Od 1,3M do 1,4M jí to trvalo pom?rn?…

Doména .com od zá?í 2021 zdraží

Tak to kone?n? p?išlo. Verisign se už dlouhé roky snaží zvednou cenu nejoblíben?jší domény na sv?t?, ale vždy mu to n?kdo p?ekazil. V roce…


Komentáře

(nezobrazuje se)