Favicon m?že ovlivnit pozice ve vyhledávání

404m.com, 2. června 2019 ve 01:51:26, 4x přečteno
Favicon m?že ovlivnit pozice ve vyhledávání

Dneska jsem zahlédl na zajímavý Tweet. Cyrus Shepard nadhodil, že by favicon mohla mít vliv na pozice ve vyhledávání tím, že (ne)zaujme potenciálního návšt?vníka. Což by mohlo vést k tomu, že si hodnotící algoritmus Google posune váš web ve výsledcích vyhledávání.

V?tšina firem používá své logo, n?kte?í bloge?i t?eba svou fotku, ovšem valná v?tšina uživatel? favicon ne?eší. Takže se jim tam nezobrazuje nic anebo p?ípadn? logo redak?ního systému.

No a pak tu máme záhadný algoritmus Google, který optimalizuje výsledky podle toho jak na n? uživatelé klikají. Pokud má jeden z výsledk? podez?ele nízké množství proklik?, tak Google m?že usoudit že asi není tak zajímavý a posunout jej níže. Nemusí p?itom ?ešit kvalitu obsahu na samotném webu. Z n?jakého d?vodu jej uživatelé ignorují, tak pro? je trápit.

Když si tyto dv? v?ci spojíme, tak se dostaneme k tomu co psal Cyrus. Nezajímavá ikonka m?že snížit míru prokliku a to by ve výjime?ném p?ípad? mohlo vést k snížení po?tu proklik?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Nové reklamy ve vyhledávání Google jsou na mobilech tém?? nerozeznatelné od organických výsledk?

Google se v poslední dob? po?ádn? rozjel s monetizací svého vyhledávání. Doslova by se dalo ?íct, že si p?estal brát servítky a rve reklamu…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Zajímavá vychytávka – Výsledky ze Search Console p?ímo ve vyhledávání Google

Dneska jsem upravoval na jednom webu hlavní stránku. Vzhledem k tomu, že má p?es 80 % mobilní návšt?vnosti, tak vše kontroluji na mobilu. Na…


Komentáře

(nezobrazuje se)