Facebook pot?ebuje po?ádný obsah, zkusí znovu poznámky

404m.com, 18. srpna 2015 ve 11:36:34, 27x přečteno

Asi nejsem jediný, kdo má pocit, že Facebook by se rád stal takovým internetem v internetu. Pro mnoho lidí tak možná i funguje, pravideln? konzumují „informace“. Ovšem jakmile dojde na pot?ebu dostat se ke skute?ným informacím, tak se bez pr?vodce do sv?ta skute?ného internetu Google ?i Seznam neobejdete a ti vás na Facebook nepošlou.

Facebook totiž užite?ný obsah nemá. Je jak velké low cost MFA?ko, které místo o p?íze? vyhledáva?? sout?ží o lidi. Jenže bez p?idané hodnoty je to k ni?emu jako u t?ch low cost MFA. S obsahem si musíte dát práci a napsat jej nesta?í. U delších text? se bez formátování a ?asto doprovodných obrázk? neobejdete.

Facebook to ví už delší dobu, a proto vymyslel poznámky. Ty momentáln? najdete zahrabané zde. V podstat? to jsou klasické p?ísp?vky jako na timeline, jen v omezené mí?e umož?ují výše zmín?né.

Prozatím fungují pouze pro vybranou skupinu lidí. P?ipomínají spíše klasický blogpost, což je dobrá cesta. Zlepšila se hlavn? ta ?itelnost textu. Vše vypadá opravdu hezky a ?ist?, ovšem na testovacích poznámkách zatím chybí reklama.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…

Velmi pozitivní změny na Facebooku

Ačkoliv to vypadá, že v poslední době nepíšu o ničem jiném, než o Facebooku, nedá mi to se s vámi nepodělit o zásadní změny, ke…

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na…


Komentáře

(nezobrazuje se)