Facebook pot?ebuje po?ádný obsah, zkusí znovu poznámky

404m.com, 18. srpna 2015 ve 11:36:34, 30x přečteno

Asi nejsem jediný, kdo má pocit, že Facebook by se rád stal takovým internetem v internetu. Pro mnoho lidí tak možná i funguje, pravideln? konzumují „informace“. Ovšem jakmile dojde na pot?ebu dostat se ke skute?ným informacím, tak se bez pr?vodce do sv?ta skute?ného internetu Google ?i Seznam neobejdete a ti vás na Facebook nepošlou.

Facebook totiž užite?ný obsah nemá. Je jak velké low cost MFA?ko, které místo o p?íze? vyhledáva?? sout?ží o lidi. Jenže bez p?idané hodnoty je to k ni?emu jako u t?ch low cost MFA. S obsahem si musíte dát práci a napsat jej nesta?í. U delších text? se bez formátování a ?asto doprovodných obrázk? neobejdete.

Facebook to ví už delší dobu, a proto vymyslel poznámky. Ty momentáln? najdete zahrabané zde. V podstat? to jsou klasické p?ísp?vky jako na timeline, jen v omezené mí?e umož?ují výše zmín?né.

Prozatím fungují pouze pro vybranou skupinu lidí. P?ipomínají spíše klasický blogpost, což je dobrá cesta. Zlepšila se hlavn? ta ?itelnost textu. Vše vypadá opravdu hezky a ?ist?, ovšem na testovacích poznámkách zatím chybí reklama.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem se p?estal bát obsah p?episovat pro dobro ?tená??

Už je to snad 10 let, co jsem za?al d?lat obsahové weby kv?li „p?ilepšení si“. Od za?átku bylo to nejt?žší a nejvzácn?jší obsah. Pokud…

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…

Pro? všichni p?echází na JavaScript/Ajax?

P?vodn? jsem cht?l psát o jednom Google update, ale p?i sb?ru dat z GA jsem se zasekl na na?ítání jejich JavaScriptové stránky. Už mi to nedá…


Komentáře

(nezobrazuje se)