Dvouznaková doména IJ.com prodána za 550K USD

404m.com, 6. listopadu 2019 ve 00:18:36, 2x přečteno

Doménový broker a zakladatel spole?nosti Phenom, která se zabývá zprost?edkováváním prodeje domén, James Booth se na Twitter pochlubil úsp?šným prodejem dvouznakové domény IJ.com. Kupec za ní zaplatil 550K USD.

Another great name sold! https://t.co/kKyF8bhi7v gone to https://t.co/Fm3c9s3k6X for $550,000 USD. Congratulations to buyer and seller on another amazing upgrade!

Kupcem je ?ínská spole?nost Shanghai Chanjue Technology, která jí p?esm?rovala na sv?j web. Jedná se tak o další dvouznakovou .com doménu která se p?esunula do ?íny.

.com domény jsou v ?ín? velice oblíbené podle pr?zkumu z roku 2018 až 86 % ?ínských spole?ností používá doménu .com. Pouze 13 % používá .cn. Navíc místní dávají p?ednost krátkým doménám. 99 % domén má 10 a mén? znak? (medián je 6 znak?).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…

TM.com prodána za 1,25M USD

Tento rok se dvouznakové .com domény prodávají jak na b?žícím pásu. Minulý týden to byla IJ.com az 550K USD, v ?ervenci RX.com za 1M USD , v…


Komentáře

(nezobrazuje se)