Doména XA.com prodána za 1,79M USD

404m.com, 20. dubna 2019 ve 00:04:50, 3x přečteno

Máme tu další velký prodej dvouznakové .com domény a op?t je kupcem ?ínská spole?nost. Nákup potvrdila spole?nost na svém oficiálním Twitter ú?tu. Celková cena byla 12M CNY, což je v p?epo?tu zhruba 1,79M USD, respektive 40,8M CZK. Jedná se o druhou nejdražší doménu tento rok. Vede prozatím California.com s cenou 3M USD, která se prodala v lednu.

We are excited to announce that XAG has claimed a new domain https://t.co/q7wDA379tz WORTH MILLIONS for its upcoming journey of sustainable agriculture. ????https://t.co/q7wDA379tz is one of the only 676 top level two-letter #domains existed in the world.https://t.co/Fop9oiF7Vm pic.twitter.com/w6LdDetsqy

Doména byla z?ejm? prodána ve 4Q 2018, ale oficiáln? její nákup firma XAG oznámila až te? v dubnu. ?ínská spole?nost XAG byla založena v roce 2007. V té dob? vyráb?la drony. Postupn? se však transformovala na výrobce pokro?ilé zem?d?lské techniky, což zahrnuje robotiku, AI, cloud computing, navigaci atd. Jejím cílem je nahradit lidskou práci v zem?d?lství pomocí automatizace a robotiky.

Nap?íklad jejich XAG XMission Multifunctional UAS je dron s HD kamerou, kterou dokáže na centimetr p?esn? mapovat pole. Na základ? výsledk? pr?zkumu, pak AI vyhodnotí situaci a pokud najde abnormality, tak pošle t?eba dron aby se postaral o post?ik pole pesticidy. V?tšina prací na poli budou vykonávat drony, aby nedošlo k poškození plodin.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Doména RX.com byla prodána p?es SEDO za 1M USD

Jedná se o t?etí nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Vede Voic.com za 30M USD a za ní je California.com s cenou 3M USD. Pro SEDO je to tento…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…


Komentáře

(nezobrazuje se)