Doména XA.com prodána za 1,79M USD

404m.com, 20. dubna 2019 ve 00:04:50, 0x přečteno

Máme tu další velký prodej dvouznakové .com domény a op?t je kupcem ?ínská spole?nost. Nákup potvrdila spole?nost na svém oficiálním Twitter ú?tu. Celková cena byla 12M CNY, což je v p?epo?tu zhruba 1,79M USD, respektive 40,8M CZK. Jedná se o druhou nejdražší doménu tento rok. Vede prozatím California.com s cenou 3M USD, která se prodala v lednu.

We are excited to announce that XAG has claimed a new domain https://t.co/q7wDA379tz WORTH MILLIONS for its upcoming journey of sustainable agriculture. ????https://t.co/q7wDA379tz is one of the only 676 top level two-letter #domains existed in the world.https://t.co/Fop9oiF7Vm pic.twitter.com/w6LdDetsqy

Doména byla z?ejm? prodána ve 4Q 2018, ale oficiáln? její nákup firma XAG oznámila až te? v dubnu. ?ínská spole?nost XAG byla založena v roce 2007. V té dob? vyráb?la drony. Postupn? se však transformovala na výrobce pokro?ilé zem?d?lské techniky, což zahrnuje robotiku, AI, cloud computing, navigaci atd. Jejím cílem je nahradit lidskou práci v zem?d?lství pomocí automatizace a robotiky.

Nap?íklad jejich XAG XMission Multifunctional UAS je dron s HD kamerou, kterou dokáže na centimetr p?esn? mapovat pole. Na základ? výsledk? pr?zkumu, pak AI vyhodnotí situaci a pokud najde abnormality, tak pošle t?eba dron aby se postaral o post?ik pole pesticidy. V?tšina prací na poli budou vykonávat drony, aby nedošlo k poškození plodin.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…

77.com prodána za více jak 5M USD

Tak tu máme z?ejm? druhý nejv?tší prodej tohoto roku. Na namepros.com se objevila informace, že doména 77.com byla prodána za více jak 5M USD.…


Komentáře

(nezobrazuje se)