Doména RX.com byla prodána p?es SEDO za 1M USD

404m.com, 31. července 2019 ve 00:30:59, 2x přečteno

Jedná se o t?etí nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Vede Voic.com za 30M USD a za ní je California.com s cenou 3M USD. Pro SEDO je to tento rok první doména, která p?esáhla milion USD.

A pro? taková cena? U dvouznakových .com domén to není žádná výjimka. T?eba koncem minulého roku se prodala XA.com za 1,79M USD. Spole?nost Escrow, která se pro p?evod drahých domén používá nej?ast?ji odhaduje, že celkový trh s LL.com doménami je odhadován na 1,46 miliardy USD. Dvouznakové domény se ?asto drží ze spekulativních, i když v tomto p?ípad? by bylo vhodn?jší použít sloví?ko investi?ních, d?vod?. Jen na 29,53% je webová stránka. Oblíbili si je hlavn? ?ínští investo?i. Kolik jich však drží se neví. 43,05 % drží anonymní vlastníci.

Další zajímavostí, která mohla ovlivnit cenu je, že Rx, respektive ? se používá pro ozna?ení léka?ských p?edpis?. Vzhledem k tomu, jak velký je v USA trh s farmaceutky, tak bych se ani nedivil.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ?ervence – 4. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala limeta.cz, která se na dAukce vydražila po 12 p?íhozech za 2.250 CZK. Doménabyla p?evedena na…

Pár prodaných kousků

Zrovna dneska se prodala doména 955.com za 30,2K USD. Kromě sběratelské hodnoty (kdo by nechtěl mít všechny NNN.com domény?) se číslo 955…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)