Doména Voice.com prodána za 30M USD

404m.com, 19. června 2019 ve 00:08:08, 4x přečteno

Tak tu máme opravdu velký prodej .com domény, který se za?adí do historických tabulek. Spole?nost MicroStrategy prodala jednu ze svých top domén Voice.com za 30M USD startupu Block.One. K prodeji došlo 30. kv?tna 2019 p?es brokery GoDaddy. Zaplacené peníze byly cash, takže žádné akcie apod. jak to u n?kterých velkých prodej? bývá zvykem.

MicroStrategy oznámila prodej prost?ednictvím tiskové zprávy. Jak už bylo zmín?no o prodej se postaral nejv?tší registrátor domén GoDaddy, který také nabízí brokerské služby. Cena je bez poplatk? GoDaddy, takže ve skute?nosti byla vyšší.

MicroStrategy je spole?nost, která se zabývá analytikou pro velké spole?nosti a vývojem software pro mobilní telefony. Ve svém portfóliu má více prémiových kousk?. Nap?íklad Wisdom.com, Strategy.com, Speaker.com, Alert.com, Hope.com, Courage.com, Glory.com a další. Menší seznam najdete na microstrategy.com/domains

Naproti tomu kupec je startupová spole?nost Block.one. Jak asi tušíte d?lají to blockchain. Stojí nap?íklad za blockchain protokolem EOS.IO, který pohání kryptom?nu EOS. Na Voice.com cht?jí vytvo?it sociální sí? pouze pro lidi. Nebudou tedy na ní žádný roboti, co sbírají osobní údaje. Když na ní napíšete n?jaký p?ísp?vek a lidé jej budou lajkovat, tak budete získávat takzvané Voice tokeny a váš p?ísp?vek se bude ší?it. ?ím populárn?jší bude tím více Voice token? získáte. Voice toky pak m?žete použít, aby váš komentá? byl viditeln?jší. V sou?asné dob? je sociální sí? v uzav?eném beta testu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…

Doména RX.com byla prodána p?es SEDO za 1M USD

Jedná se o t?etí nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Vede Voic.com za 30M USD a za ní je California.com s cenou 3M USD. Pro SEDO je to tento…

Prodané .cz domény 17. – 23. ?ervna

Tento týden se nejdražší doména prodala na dAukce. Jednalo se o v-y.cz, která se po 28 p?íhozech vyšplhala na 3,2K CZK. Už byla p?evedena na…


Komentáře

(nezobrazuje se)