Prodané .cz domény 17. – 23. ?ervna

404m.com, 23. června 2019 ve 17:28:36, 4x přečteno

Tento týden se nejdražší doména prodala na dAukce. Jednalo se o v-y.cz, která se po 28 p?íhozech vyšplhala na 3,2K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele a ten jí p?esm?roval na své portfólio domén k prodeji. Na domén? nikdy žádný obsah p?edtím nebyl. Cena tak odráží spíše limitované množství t?chto domén (písmeno poml?ka písmeno). Moc prodeje t?chto domén nesleduji, ale pokud by byl zájem m?žu n?co vytáhnout z doménového rejst?íku a napsat ?lánek.

Na druhém míst? skon?ila doména drazebnimistnost.cz, která se také vydražila na dAukce za 1.610 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Ani na této domén? nikdy nebyl žádný obsah. Potenciál samoz?ejm? má. Bylo by zajímavé na ní rozjet nap?íklad online aukci, kde byste kamerou mohli sledovat dražícího a posílat nabídky. Pokud by se to ud?lalo jako show, tak by to mohlo mít i zajímavý dosah. Lidi se p?eci jen na internetu stále nudí :)

Pro p?íští týden toho @DoménovýRobot zrovna moc mezi expirovanými doménami nenašel. Jeho databáze je však postavena hlavn? na prodaných doménách. Spousta hezkých kousk? te? postupn? expiruje v reakci na podle mého zbyte?né zdražení .cz domén CZ NIC, takže to chce procházet ve?ejné seznamy expirovaných domén a droplisty. Celkový po?et .cz domén, te? klesá už t?etí m?síc v ?ad?. Pokud chcete za?ít se sváte?ním domainingem, tak máte jedine?nou p?íležitost, jen vás to bude do za?átku stát hodn? ?asu ;)

Nejv?tší zprávou ve sv?t? domén byl tento týden jednozna?n? prodej voice.com za 30M USD. Voice.com se stala druhou nejdražší prodanou doménou na sv?t? a to o “pouhých” 180K USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. prosince 2018

O první míst se tento týden d?lí dv? domény. První z nich je skla.cz, kterou koupil domainer wolf za 10K CZK. Koupi nahlásil pod p?ehledem z…

Prodané .cz domény 11. – 17. listopadu

Tento týden se po dlouhé době vydražila krásná geo doména na dAukce. Za edinburgh.cz dal kupec 9,5K CZK. Teď už jen stačí na doméně

Prodané domény 17. – 23. prosince

S mírným zpožděním vám přináším přehled prodaných domén za minulý týden. Vypadá to, že dAukce se znovu dostává do formy. Celkem se…


Komentáře

(nezobrazuje se)