Doména Forge.com prodána za 2.202.000 USD

404m.com, 18. prosince 2021 ve 20:09:46, 2x přečteno

George Kirikos p?i procházení dokument?, které firmy musí podávat pro SEC (Securities and Exchange Commission), objevil, že spole?nost Forge Global zaplatila za doménu forge.com 2.202.000 USD.

Forge Global je spole?nost, která se zabývá obchodováním akcií startupových firem. Jedná se o soukromé tržišt?, kde mohou zam?stnanci startupových firem prodat své podíli. Nabízí tedy šanci dostat se k akciím firem, které nejsou zatím ve?ejn? obchodovatelné na velkých burzách.

Forge Global hodlá vstoupit na americkou burzu formou SPAC v hodnot? 2 miliard USD, takže je povinná detailn? vypl?ovat všechny pot?ebné dokumenty pro SEC, aby jí mohli potenciální investo?i dob?e ohodnotit. Práv? v t?chto hlášeních našel George Kirikos informace o koupi domény a cen?.

Cena 2.202.000 USD ?adí forge.com na 5. místo nejdražších prodaných domén v roce 2021. Aktuáln? vede Hippo.com s cenou 3,3M USD, dále je Christmas.com za 3.150.00 USD, Floor.com za 3.144.000 USD a Marketing.com za 2,5M USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Byla Zoom.com prodána za 2M USD?

Minulý rok spole?nost Zoom získala doménu zoom.com. V té dob? nebyla cena známá a z?ejm? bychom se jí ani nedozv?d?li, ovšem spole?nost te?…

Doména Engage.com prodána za 803.025 USD

Doménová brokerka Kate Buckley oznámila úsp?šný prodej domény Engage.com za 803.025 USD. Kupec prozatím ješt? není známý. Jedná se o…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…


Komentáře

(nezobrazuje se)