Doména Engage.com prodána za 803.025 USD

404m.com, 12. prosince 2020 ve 23:29:38, 10x přečteno

Doménová brokerka Kate Buckley oznámila úsp?šný prodej domény Engage.com za 803.025 USD. Kupec prozatím ješt? není známý. Jedná se o druhou nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Minulý m?síc se prodala Bullish.com za 900.000 USD.

Sloví?ko engage má více anglických význam?. Nejznám?jší je zasnoubit se. V odv?tví svateb (wedding industry), zvlášt? v USA, jsou obrovské peníze. Po?et svateb v roce 2018 v USA bylo 2,13M a pr?m?rná svatba neuv??itelných 44K USD, v roce 2017 to bylo 27K USD. Pr?m?rná nev?sta utratí za šaty 2.260 USD. Svatby se v USA v pr?m?ru ú?astní 167 host?. Co se týká zásnub, tak nej?ast?ji zazní ANO v prosinci. Nový majitel by tak m?l s obsahem co nejd?íve pohnout :)

Náklady na svatby v USA rostou a také se více a více nev?st obrací k internetu, aby se inspirovali. V roce 2018 až 82 % nev?st hledalo inspiraci pro sv?j velký den na sociálních sítích. Zajímavé je že vedl Pinterest pro získání kreativních nápad? (87 %) a pro obsah vyhrál Instagram (76 %).

V USA je b?žné že si necháváte od n?koho uspo?ádat svatbu. 98 % nev?st si nejd?íve zkusilo zadat firmu/?lov?ka na sociálních sítích. 83 % pak prošlo detailn? jeho profil na sociálních sítích. Co se týká úsp?šnosti reklamy tak 48 % nev?st nakoupilo n?jakou v?c spojenou se svatbou na základ? internetové reklamy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Software.de prodáno za 235K EUR

Tak tu máme další velký deal, tentokrát na ccTLD Německa .de. Top doména Software.de se byla přes sedo.com prodána za 235,025 EUR, což je v…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se…


Komentáře

(nezobrazuje se)