Doména Chill.com byla prodána za 1,6M USD

404m.com, 29. června 2022 ve 00:06:06, 4x přečteno

Tento rok se .com doménám da?í. Chill.com je šestou, která se prodala za sedmimístnou ?ástku. Alespo? z t?ch ve?ejn? známých prodej?. Nový majitel za ní dal ve dvou splátkách celkem 1,6M USD.

Kupcem je britská spole?nost Chill Brands Group PLC, která se dokonce obchoduje na londýnské burze pod symbolem CHLL. Spole?nost se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem spot?ebních výrobk? s obsahem kanabidiolu (CBD) a dalšího lifestylového zboží v USA a Velké Británii. Spole?nost nabízí alternativní tabákové výrobky, v?etn? ku?iva a žvýkacích kapslí. Spole?nost byla d?íve známá pod názvem Zoetic International. Název si zm?nila v srpnu 2021 na Chill Brands Group PLC.

Kupec si od domény slibuje oživení zna?ky Chill. V??í že díky ní budou lépe cílit na spot?ebitele a zajistí konzistentní marketing zna?ky ve všech regionech. Slovy generálního ?editele Calluma Sommertona:

“Jsme hrdými vlastníky vysoce zna?kového, prémiového doménového aktiva, které odráží slovo, které je všudyp?ítomné v každodenním život? spot?ebitel? a které se snadno vyslovuje, hláskuje a pamatuje. Ve stále složit?jším sv?t? lidé všude hledají zp?soby, jak se zklidnit (ways to chill). Tyto vlastnosti jsou pro marketéry zlatým prachem a my hodláme maximalizovat potenciál domény Chill.com rozší?ením a vylepšením naší zna?ky, která by m?la být, stejn? jako naši spot?ebitelé, jasná, energická a mladistvá.”

Pokračování na: 404m.com

Související články

Call.com prodána za 1,6M USD

Bylo mi velkým pot?šením zprost?edkovat prodej CALL.COM za 1,6 USD. Gratuluji kupujícímu i prodávajícímu! Zvlášt? pot?šující je, že…

Prodané .cz domény 27. ?ervna – 3. ?ervence 2022

Nejdražší z nich byla i-stavitel.cz, která se po 18 p?íhozech vyšplhala na 2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který jí…

Doména eBike.com prodána za 1.008.900 USD

Spole?nost Buckley Media Group, která se zabývá zprost?edkováním prodeje domén oznámila další velký prodej tohoto roku. Pro svého klienta…


Komentáře

(nezobrazuje se)