Data o 650 tisíc .cz domén zdarma pro všechny

404m.com, 23. března 2016 ve 22:53:35, 40x přečteno

Asi všichni známe zakladatele Subreg Honzu Horáka. Se svým projektem posunul správu domén v ?esku z temného st?edov?ku do moderní doby. Srazil p?ehnané marže registrátor?, vytvo?il systém, kde m?že doména zm?nit majitele bez notá?sky ov??eného podpisu a zjednodušil kompletn? jejich administraci (hromadné ov??ování, registrace, prodlužování, odchyt …). Prost? vytvo?il ideální podmínky pro ?eské domainery.

Subreg tu dlouho nem?l konkurenci. Alespo? do doby než se na trhu s webhostingy p?iost?ilo a jednotlivé spole?nosti za?aly prodávat domény za nákupní ceny (n?které i pod). Ale ani pak to nezabalil. P?inesl služby jako whois proxy, aukci domén, mezinárodní doménové tržišt? a dokonce zkusil i parking. Mimochodem Subreg respektive Gransy s.r.o. je stále v podstat? jediný akreditovaný registrátor gTLD v ?R. Ten zbytek jsou jen deale?i. Rozdíl pocítíte když dojde na problémy.

Ale o tom jsem psát necht?l. Honza si pro vás p?ipravil projekt nxd.domains. V podstat? je to p?ímý p?ístup k záznam?m o 650 tisících .cz domén. Každá z nich byla otestována nap?íklad na po?et zp?tných odkaz? v Ahrefs (z domén, IP), Majestic Trustflow, Alexa rank a spoustu dalších v?cí. Pokud pot?ebujete najít volnou doménu s historií tak jí zde jist? najdete. Vše je alespo? prozatím naprosto zdarma, takže toho co nejd?íve využijte. Jsou to neuv??itelná data, za která byste b?žn? zaplatili tisíce.

K dokonalosti tomu chybí už jen filtrování podle ?et?zc? (po?et znak?, p?ítomnost ?íslic/poml?ek), první záznam v archive.org, MoZ DA/Rank a vzhledem k tomu, že se jedná o .cz domény tak s-rank.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Seznam kontext – dotestováno

Počínaje zítřkem ukončuje Sklik testování kontextu – prokliky z kontextu už budou placené stejně tak, jako ty ve vyhledávání. Pokud z…

Vaše .cz domény na prodej XV.

Na dnešní akci jsem skoro zapomněl. Vždyť je první pátek v měsíci a to je čas nabídnout vaši .cz doménu k prodeji na 404M.COM. Vše je…

Český DomainTools

V současné době probíhá testování projektu pod krycím názvem whstats beta, který najdete na adrese DomainTools.cz. Jedná se o službu, tedy…


Komentáře

(nezobrazuje se)