Další zajímavý SPAC $TBA se spojí s ironSource

404m.com, 19. května 2021 ve 01:18:37, 0x přečteno
Další zajímavý SPAC $TBA se spojí s ironSource

Dnes jsem op?t m?l chvilku a probíral se seznamem více jak 140 SPAC, které už mají definitive agreement. Mají tedy dohodu se spole?ností, kterou p?ivedou na burzu. Našel jsem zase pár, kde by bylo zajímavé investovat menší ?ástku, ale pak mi padl do oka jeden, který se bude slu?ovat s  fungující firmou s dobrý postavením na trhu, bez dluh? a která není ztrátová. Jeden zdroj dokonce tvrdil že 10 let jsou v plusu. Jedná se o SPAC $TBA a spole?nost ironSource.

ironSource je známá hlavn? poskytováním reklam pro mobilní aplikace, zejména mobilní hry. 18 z 20 nejstahovan?jších mobilních her v prosinci 2020 využívalo práv? ironSource. Založená v roce 2010, v roce 2020 s obratem 332M USD (104M USD AEBITDA), 83% meziro?ním r?stem a více jak 750 zam?stnanci.

Všechno tohle je slou?eno pod jednou platformou ironSource, která má 2,3 miliardy uživatel?. Nicmén? dá se to rozd?lit na ironSource Sonic (pro vývojá?e aplikací – reklama, monetizace, analytika, creative management, publikování a distribuce), ironSource Aura pro mobilní operátory (vyhodnocování aktivity uživatel?, správa p?ístroje, analytika).

Naplno toho využívají nap?íklad hry Call of Duty: Mobile game anebo Candy Crush Saga. P?iznám se, že až do tohoto bodu jsem m?l obavu, že nemají z dlouhodobého hlediska šanci porazit Google, který má ur?it? v?tší sí? inzerent? a díky Android i lepší p?ístup k uživatel?m. Nicmén? nevím nic o tom, že by nabízel práv? tyto služby. Co se týká reklamy, tak z prezentace ironSource jsem pochopil, že ?ást her pro mobilní telefony, která je “zdarma” tak d?lá reklamu na hry s n?jakou formou monetizace. Takže vlastn? inzerenti jsou velké zna?ky, které pot?ebují neustálý p?íliv uživatel? pro své hry t?eba s mikrotransakcemi.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Formulá? podaný k SEC odhalil cenu za is.com

Spole?nost ironSource  odhalila cenu, kterou zaplatila za dvopísmennou doménu is.com ve vypln?ném formulá?i pro americkou komisi pro cenné…

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Prodané .cz domény 17. – 23. kv?tna 2021

Tak tu máme tento m?síc druhý prodej na dAukce nad 10K CZK. Tento týden se prodala partybox.cz za 11K CZK. Doména však ješt? nebyla p?evedena…


Komentáře

(nezobrazuje se)