Crown Castle Inc. ($CCI), výsledky za 1Q 2023, pro? padá

404m.com, 29. dubna 2023 ve 02:11:54, 6x přečteno
Crown Castle Inc. ($CCI), výsledky za 1Q 2023, pro? padá

V únoru jsem do mého dividendového portfolia p?idal Crown Castle Inc. ($CCI). Jedná se o REIT, který pronajímá telekomunika?ní infrastrukturu (v?že, malé bu?ky (small cells) a poskytuje konektivitu). Také vlastní 85 tisíc mil (cca 136 tisíc KM) optických tras. Jejich zákazníky jsou p?evážn? velké spole?nosti. V poslední dob? jsem si ?íkal, že by stálo za to navýšit pozici, ale nezdál se mi vývoj. N?co tam bylo špatn? a tak jsem se rozhodl, že kouknu na kvartální zprávu a konferen?ní hovor. V tomto ?lánku najdete mé zápisky.

Níže na grafu vidíte porovnání $AMT a $CCI. Jedná se o spole?nosti (REITy) podobného zam??ení, takže se jejich akcie drží pohromad?. Když se za?aly odd?lovat, tak mi bylo jasné, že s $CCI se n?co d?je, anebo si to alespo? myslí trh. Nákupní p?íležitost anebo naopak ?ervený vyk?i?ník?

Spole?nost dosáhla FFO 1,91 USD na akcii a p?ekonala tak o?ekávání o 0,02 USD (2,14% Y/Y). Obrat spole?nosti byl 1,77 mld, což je p?ekonání výhledu o 10M. Pro srovnání minulý rok to bylo 1,74 mld USD.

Pozitivní zprávou je, že potvrdili ro?ní výhled 6,488 mld taž 6,533 mld USD obratu, EBITDA 4,45 mld až 4,49 mld USD, AFFO 7,58 až 7,68 USD na akcii. Tj. p?i výplat? dividend 6,26 USD akcie (což je te?) je výplatní pom?r n?co p?es 80 %. U REIT toto není nic neobvyklého.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?ervenec 2023

?ervenec byl r?stový m?síc. Technologické tituly a jejich dobré výsledky táhly celý trh nahoru. V podstat? už jsem si za?al ?íkat, že tu…

Poznámky k earnings Q3/2023 Crown Castle Inc.

K poslednímu akciovému reportu (2023) jsem m?l v $CCI 5,85 % dividendového portfólia, takže to je jedna z v?tších pozic. Po výsledcích…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – únor 2023

N?kolik m?síc? jsem pasivn? sledoval co se d?je na trzích. Po 125 dnech jsem se kone?n? odhodlal k dalšímu nákup?m. Dokonce jsem p?idal nový…


Komentáře

(nezobrazuje se)