Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

cn130.com, 11. června 2020 ve 16:51:25, 3x přečteno
Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat tento ?lánek n?kolik dní. Dnes hotovo za 2 hodiny.

Forpsi m?li koncem m?síce v?tší problém s konektivitou, který zp?sobila chyba na routeru. A?koliv komentá?e zákazník? na sociálních sítích p?sobily dosti katastroficky, tak m? osobn? se poda?ilo na webu u Forpsi nam??it výpadek v sou?tu 18 minut.

První analýzy odhalily nestandardní chování router?, narušení jejich signalizace, kterou si p?edávají informace o stavu linky. Routery shodn? hlásily, že linka není dostupná a tudíž neroutovaly. Pracujeme na detailní analýze p?í?in, abychom co nejd?íve p?ijali efektivní opat?ení.

OneBit byl známý akcí 2 m?síce provozu zdarma, pokud nebudete spokojeni,  na své webhostingové služby. V kv?tnu m? p?ekvapilo, že p?echází na klasické slevy. U tarifu Home se objevila sleva 25 % na první rok. Dostanete se tak na 44 CZK/m?síc, což už je pro sdílený webhosting zajímavé.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2020

Active24 jako šestí (20.10) upozornili na zranitelnost Nette. Útoky blokovali na úrovni WAF (Web application firewall) a všem zákazník?m…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…


Komentáře

(nezobrazuje se)