Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2020

cn130.com, 10. listopadu 2020 ve 02:07:48, 4x přečteno

Active24 jako šestí (20.10) upozornili na zranitelnost Nette. Útoky blokovali na úrovni WAF (Web application firewall) a všem zákazník?m aplikovali i záplatu. Jednalo se o více jak 2500 web?. Ne všude se setkali s pochopením. Rozhodn? je to zajímavé téma k diskuzi jestli zasáhnout zákazníkovi do skript? anebo ne.

Na jednu stranu fajn služba, na druhou se mi nelíbí, že mi n?kdo m?ní soubory na serveru bez mého v?domí a ješt? za pomocí skriptu t?etí strany bez mého souhlasu. Nebylo by p?íšt? lepší poslat email a až po souhlasu to fixnout?

Blueborad na Twitter prozradili, že pr?m?rná velikost databáze u nich je jen 15 MB. Zárove? však oznámili, že zvedají limit databáze z 250 MB na 1 GB, což je už pom?rn? zajímavé. Pokud si t?eba u WordPress p?es plugin zapnete n?jaké server side m??ení návšt?vnosti, tak stovky MB tam za pár m?síc? ud?láte.

V ?íjnu se objevila velmi vážná zranitelnost v Nette (CVE-2020-15227) a Blueboard byl první (12.10) z hosting?, kdo na to upozornil a provedl opat?ení k zabrán?ní zneužití.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…


Komentáře

(nezobrazuje se)