Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2018

cn130.com, 4. března 2018 ve 01:08:38, 1x přečteno

Active 24 zavedli dvoufaktorovou autorizaci p?ihlášení a to pomocí jednorázových ?íselných hesel, která si necháte poslat na mobil (do aplikace na mobilu, nap?íklad Google Authenticator anebo  LastPass Authenticator).

Od února m?žete do DNS záznam? domén u BlueBoard dávat i CAA záznamy. CAA (Certification Authority Authorization) vám umožní nastavit jaké certifika?ní autority mají povoleno vydávat certifikáty pro vaší doménu.

Roští úsp?šn? zmigrovali ze Scaleway na DigitalOcena. D?vodem byla nespokojenost se Scaleway. Problém byl nap?íklad s dostupností server? anebo výpadek, kdy museli nahrávat data ze zálohy.

Wedos propaguje sv?j cloud OpenNebula na kterém spustil VPS ON a NoLimit (od listopadu). Na Twitter se objevil výpis jak vypadá migrace 40 VPS ON bez ztráty pingu mezi úpln? odlišnými úložišti. Nutno podotknout, že cloudové technologie jsou pom?rn? náro?né a Wedos v prosinci a lednu p?kn? potrápili. Na druhou stranu nové NoLimity na nich šlapou opravdu p?kn?.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2018

Hostingové spole?nosti m?ly poslední šanci p?esv?d?it zákazníky p?ed prázdninovou sezónou, která z objemu prodej? nebývá tak zajímavá.…


Komentáře

(nezobrazuje se)