Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2018

cn130.com, 4. března 2018 ve 01:08:38, 1x přečteno

Active 24 zavedli dvoufaktorovou autorizaci p?ihlášení a to pomocí jednorázových ?íselných hesel, která si necháte poslat na mobil (do aplikace na mobilu, nap?íklad Google Authenticator anebo  LastPass Authenticator).

Od února m?žete do DNS záznam? domén u BlueBoard dávat i CAA záznamy. CAA (Certification Authority Authorization) vám umožní nastavit jaké certifika?ní autority mají povoleno vydávat certifikáty pro vaší doménu.

Roští úsp?šn? zmigrovali ze Scaleway na DigitalOcena. D?vodem byla nespokojenost se Scaleway. Problém byl nap?íklad s dostupností server? anebo výpadek, kdy museli nahrávat data ze zálohy.

Wedos propaguje sv?j cloud OpenNebula na kterém spustil VPS ON a NoLimit (od listopadu). Na Twitter se objevil výpis jak vypadá migrace 40 VPS ON bez ztráty pingu mezi úpln? odlišnými úložišti. Nutno podotknout, že cloudové technologie jsou pom?rn? náro?né a Wedos v prosinci a lednu p?kn? potrápili. Na druhou stranu nové NoLimity na nich šlapou opravdu p?kn?.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…


Komentáře

(nezobrazuje se)