Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

cn130.com, 14. května 2018 ve 00:07:37, 7x přečteno

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty které napadené byly pak pomocí scanu odhalili a obnovili ze zálohy. Hezké promo.

C4 nasadili na nov?jší servery PHP 7.2. Sta?í v administraci p?ehodit verzi. Ideáln? na vývoj. Pokud však používáte t?eba WordPress tak opatrn?. Samotný WP je na 7.2 p?ipravený, ale spousta plugin? zlobí.

V rámci sv?tového dne záloh ud?lali Forpsi akci na jejich službu Cloud Backup 30 %. Skv?lé na?asování, jen škoda že nevyužili trend na maximum. Nap?íklad tato akce si doslova ?íkala o hashtag.

Forpsi tla?il p?es sociální sít? v dubnu p?evážn? nTLD. Objevila se ale i zmínka o cloud. Ujistili zákazníky, že pokud si vyberou cloud v DC v Ktiši, tak jim garantují SSD. Koncem m?síce se objevila i akce na VPS.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2018

Hostingové spole?nosti m?ly poslední šanci p?esv?d?it zákazníky p?ed prázdninovou sezónou, která z objemu prodej? nebývá tak zajímavá.…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2018

V b?eznu aktivita hosting? na sociálních sítích poklesla, dokonce i t?ch které jinak píší hodn?. V?tšinou sdílely odkazy na r?zné IT…


Komentáře

(nezobrazuje se)