Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

cn130.com, 12. srpna 2019 ve 01:42:18, 2x přečteno

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval p?edp?ipravené reklamy. Výjimkou byl Wedos, který publikoval celkem dost zajímavých informací. Dnešní p?ehled je tak p?evážn? o n?m. Uvidíme jestli se to v srpnu zlepší.

Forspi propagovali sv?j WP Ready hosting. V podstat? je to sdílený webhosting s p?edinstalovaným WordPress. Nutno podotknout, že co jsem zatím testoval Forpsi v rámci Ultimátního testu webhosting?, tak až na obtížn?jší administraci zatím jede dob?e. Uvidíme až se dostaneme k zát?žovým test?m ????

Na stránkách VSHosting se objevil ?lánek s plány na podzim. P?ipravují novou ochranu pro managed servery, která by m?la být decentralizovaná. Což zní zajímav?, ale cht?lo by to více informací.  V zá?i spustí další pop k jejich CDN v Singapuru. Zatím jich mají 8 a cena se odvíjí od p?enesených dat. Za?íná na 1450 CZK/m?síc za 2 TB. V plánu je druhá 100 Gbps linka a nejzajímav?jší asi je p?ipravovaný affiliate program.

Obecn? už mi sta?il klasický NoLimit. Nikdy jsem nem?l problém, že by mi docházela pam?? ale nestíhaly PHP procesy. Nejvíce tak využiji navýšení alias? z 1 na 3, tedy na jednom NoLimit p?jde mít až 4 domény.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…


Komentáře

(nezobrazuje se)