Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2019

cn130.com, 10. února 2019 ve 02:27:51, 5x přečteno

Leden ?asto prozradí o tom, jaké budou marketingové plány firem. Pomalu se rozjíždí nové reklamní kampan? a ob?as n?které spole?nosti poodhalí i nové plánované služby. Jak na tom byly hostingové spole?nosti v lednu?

Forpsi je dce?inou spole?ností Aruba, což je ob?í poskytovatel hostingových spole?ností. Na svém Twitter profilu sdíleli jednu z jejich reklam. Rozhodn? se mají ?ím pochlubit. Mimochodem výhody jejich více datacenter m?žete využít i p?es Forpsi.

Hromadné nasazení DNSSEC pro jejich klienty (kolem 18 tisíc) nakonec vzbudilo celkem slušný zájem v odborných kruzích na sociálních sítích i mimo. .cz pat?í mezi domény, které tuto technologii využívají nejvíce. V sou?asné dob? je cca 54 % .cz domén zabezpe?ených technologii DNSSEC.

Ignum vydal menší infografiku, které zve?ejnil ?ísla ze zákaznické podpory. Celkem zodpov?d?li 15.541 telefonát? a provolali 771 hodin. V pr?m?ru tak jeden hovor se zákaznickou podporou trval zhruba 3 minuty. Dále vy?ídili 1.566 zákaznických chat? a p?ijali 30 tisíc mailových zpráv z toho 7.447 se týkalo domén a 4.231 webhosting?.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a…


Komentáře

(nezobrazuje se)