Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

cn130.com, 5. února 2018 ve 01:38:00, 5x přečteno

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a ujistili zákazníky, že jakmile budou záplaty, tak je aplikují. Že by tomu však p?ikládali n?jaký velký význam se mi nezdálo. N?kte?í zvládli provést aktualizace bez výpadku. O propagaci t?chto bezpe?nostních d?r se postarala média, která zárove? vyzdvihla, že dojde po aktualizaci k velké ztrát? výkonu. Popravd? chvíli kolem toho byl humbuk a te? už to nikdo ne?eší.

Active24 se rozhodli reagovat na bezpe?nostní díry v procesorech ozna?ené Meltdown a Spectre rychle. Vydali prohlášení že okamžit? aplikují záplaty jakmile je tv?rci opera?ních systém? uvolní. Takže se zákazníci mají p?ipravit na restarty.

Algoritmus ECDSA je díky Active 24 nejpoužívan?jší pro DNSSEC u  .cz domén. P?vodn? používali RSA/SHA-1 pro DNSSEC, v lednu p?ešli na nov?jší ECDSAP256SHA256. Více informací na root.cz.

Czechia i v lednu propagovala nTLD a sv?j Zoner Cloud, na který do konce února dává slevu 50 %. Mimochodem uvádí u n?j že jsou to nejrychlejší virtuální servery, dostupnost 99,99% a z?ízení do 55 vte?in.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2018

Active 24 zavedli dvoufaktorovou autorizaci p?ihlášení a to pomocí jednorázových ?íselných hesel, která si necháte poslat na mobil (do…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…


Komentáře

(nezobrazuje se)