Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2021

cn130.com, 13. května 2021 ve 01:17:39, 2x přečteno

V dubnu jsem zaznamenal na Twitter aprílový vtípek jen od jedné spole?nosti. Minulý rok apríl „neslavil“ celý internet a to z d?vodu koronaviru. Tento rok už byl lepší.  Co se týká aktivity hosting?, tak duben nebyl nijak výrazný. Moc nových fotek ze zákulisí nep?ibylo, ale vzniklo celkem dost ?lánk?.

Do graf? jsme p?idali využití diskového prostoru a celkový po?et soubor?. Grafy už pro te? máme uzav?ené a za?neme pracovat na n??em jiném. K tomu vydáme v p?íštích dnech blogpost.

Venku snad už dorazilo kone?n? jaro a nám do kancelá?e zase vybavení do nového racku. Vyzkoušet, nastavit, oštítkovat a m?že se instalovat. pic.twitter.com/kjgWlXSdU6

Kv?li r?stu nakupování na internetu navýšil kapacitu infrastruktury e-shop? v pr?m?ru o 20 procent. U n?kterých on-line obchod?, nap?íklad lékáren, to bylo i o 200 procent.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2021

Musím ?íct, že v b?eznu vyprodukovaly hostingové spole?nosti opravdu velké množství text? a ?lánk?. A? už p?ímo na blogu anebo rozší?ily…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…


Komentáře

(nezobrazuje se)