Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2018

cn130.com, 9. července 2018 ve 00:42:12, 9x přečteno

Hostingové spole?nosti m?ly poslední šanci p?esv?d?it zákazníky p?ed prázdninovou sezónou, která z objemu prodej? nebývá tak zajímavá. Ovšem jak to vypadá, tak spíše se už sami p?ipravovali na dovolenou ???? Moc novinek tentokrát není.

Za?neme asi nejv?tší novinkou – Active24 zm?nil majitele. Koupila jej dánská investi?ní skupina Axcel. Dá se o?ekávat, že do spole?nosti nalije peníze na reklamu a marketing, aby posílila pozici na trhu.

Active24 se pochlubili, že jsou 3. nejv?tším hosterem na sv?te s transferem pošty zabezpe?eným pomocí protokolu DANE.  Ten umož?uje certifikáty používané pro TLS propojit s DNS za pomoci DNSSEC.  Bohužel bez speciálního dopl?ku nefunguje na nejrozší?en?jším prohlíže?i Chrome.

Czechia zve?ejnili promoweb czechiaapps.com. Na 30 dní si m?žete vyzkoušet zdarma WordPress, Drupal, Joomla, PrestaShop anebo OpenCart, který vám nainstalují na subdoménu czechiaapps.com.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…


Komentáře

(nezobrazuje se)