Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2018

cn130.com, 8. srpna 2018 ve 01:42:29, 5x přečteno
Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2018

BlueBoard na blogu publikovali ?lánek HTTPS na vašem webu by již m?l být základ, kde zmi?ují novou verzi Chrome 68, která bude ozna?ovat nezabezpe?ené weby. P?idali k tomu návod jak si aktivovat HTTPS zdarma.

Subreg spustil aukci expirovaných domén. V podmínkách to m?li už dlouho, ale teprve te? došlo na realizaci. Ceny za?ínají na 999 CZK a .cz domény tam nenajdete. Hmm pro? o tom nepíšu na 404M?

Kv?li sporu o doménu, soud v USA rozhodl o zablokování PayPal ú?tu Subreg. Nejednalo se p?itom o doménu Subreg, ale z?ejm? n?jakého jejich zákazníka. Dobíjení kreditu p?es PayPal tak bylo od 17. ?ervence zastaveno. ????

V kancelá?i nás horko netrápí, proto m?žeme usilovn? pracovat na nových serverech. Do konce prázdnin rozší?íme naše servery o t?i, které pob?ží na CPU – AMD EPYC. Celkem nám p?ibude 96 vláken a 512GB pam?ti. pic.twitter.com/7QPuG4Uo45

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…


Komentáře

(nezobrazuje se)