Prodané .cz domény 6. kv?tna – 12. kv?tna

404m.com, 13. května 2019 ve 00:01:28, 8x přečteno

Minulý týden jsem zapomn?l za?adit jeden prodej, tak to tento musím hned napravit. Bohužel jsem si smazal originální email, takže nevím kdo byl prodejcem. Jedná se o doménu Profidrony.cz, kterou bývalí majitel koupil v b?eznu za 175 CZK, hned o m?síc pozd?ji jí oto?il za 5K CZK. Rozhodn? hezký kousek, který ukazuje že dobré domény se dají stále získat zalevn?. Navíc tato ozna?uje pom?rn? drahé zboží, což její hodnotu ješt? více zvyšuje.

Tento týden jsem op?t na psaní moc ?asu nem?l. Bohužel to odnesl 404M. I když do doménové wiki p?ibyl ?lánek o EURid a registrátor domén. Vím že to nikdo ne?te, ale líbí se mi komplerovat v?ci :)

V každém p?ípad? doporu?uji kouknout na Chcete v?d?t kde bere odkazy konkurence? Je tu nová ?eská služba a úpln? zdarma!. Na cn130 jsem se dostal k m?sí?nímu shrnutí hostingového trhu Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2019.

Dále jsem tento týden kone?n? našel .eu domény na m?j plánovaný projekt, které jsem si registroval v akci 10 let za 10 EUR. Celkem 11 kousk?. Dalo mi to fakt zabrat. .eu doména je p?ekvapiv? celkem dost vybraná. No nechte se p?ekvapit bude to ješt? sranda :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 7. – 13. prosince

Tento týden se svedla mezi registrátory domén p?kná bitva o práv? smazané domény. Mezi smazanými doménami byly nap?íklad xx.cz,…

Prodané .cz domény 6. – 12. ledna

Zatím rok 2014 rozhodně nepokračuje špatně. Pokud jsem to dobře spočítal, tak celková cena prodaných domén na dAukce a Subreg dosáhla…


Komentáře

(nezobrazuje se)