Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2016

cn130.com, 2. dubna 2016 ve 14:22:08, 55x přečteno

Tento m?síc jsem byl zv?davý kdo využije Velikonoce k propagaci služeb. Nakonec to byly jen dv? spole?nosti Subreg a Wedos. Ovšem i tak nic originálního. Ostatní dali p?ednost poklidným svátk?m. Minulý rok to bylo o dost zajímav?jší (t?eba Tele3 :)).

?eský Hosting je oblíbenou volbou pokud pot?ebujete jednoduchý VMS (sám jeden u nich mám). V b?eznu zve?ejnili, že nabírají nové lidi na pozice administrátor – junior a pracovník zákaznické podpory.

VSHosting se pochlubil, že k nim migruje Shoptet, což je jedno z nejznám?jších ?ešení pro eshop. Celkem provozují necelých 7,5 tisíc eshop? ve kterých prob?hne p?es 73 tisíc objednávek s celkovým obratem p?es 28 milion? CZK. Rozhodn? hezká reference. Škoda, že nevidíme do zákulisí (po?et server?, jejich výkon a n?jaké ty fotky) :/

Pro své datacentrum Serverpak p?ipravil VSHosting nový web. Celkem hezká prezentace s automatickým videem na pozadí p?sobí profesionáln?. Tento druh posuvných designu nemám moc v oblib?, ale na prezentaci jsou ok.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2016

Jak využily hostingové spole?nosti první m?síc roku 2016 a co nového nám p?ipravily? N?které ze sociálních sítí vymá?kli maximum, jiné…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2016

Minulý m?síc se moc webhostingové firmy na sociálních sítích tedy nesnažili. Nap?íklad Valentýna využil tento rok jen TELE3, což je…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2015

Blížící se konec školního roku a p?íprava na nudnou prázdninovou sezónu n?jak otupila marketingová odd?lení. Platilo to i pro ?eské


Komentáře

(nezobrazuje se)