Co je „smrtnost“ a „úmrtnost“? Jaký je rozdíl mezi t?mito demografickými/statistickými údaji?

blog.zdenekvecera.cz, 26. února 2020 ve 20:16:52, 12x přečteno

Smrtnost (letalita) je demografický údaj, který udává po?et zem?elých na základ? n?jakého jevu – p?ímých ú?astník? dopravní nehody, osob postižených konkrétní chorobou atp. Naopak úmrtnost (mortalita) udává pravd?podobnost úmrtí, která je statisticky vztažena k celé populaci.

Úmrtnost osob p?i vypadnutí z letícího letadla je tém?? nulová. Naopak smrtnost je v takovém p?ípad? stoprocentní, protože volný pád z n?kolika stovek ?i tisíc? metr? je neslu?itelný se životem.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Pár tip? pro firemní komunikaci na Facebooku

Facebook byl primárn? vytvo?en pro komunikaci mezi p?áteli a známými a podle toho zachází s p?ísp?vky. Abyste dosáhli ve firemní komunikaci…

Nedělní schůzka

Zítra mám domluvenou schůzku s klientkou. Ano, zítra je neděle. Čekáte, že si teď budu stěžovat, jaká je to hrůza? Spíš naopak –…

Jak se stát PPC?ka?em

Poslední dobou se m? ?ím dál víc lidí, v?tšinou za?ínajících marketér?, ptá na to, co to vlastn? obnáší, živit se jako PPC?ka? p?i…


Komentáře

(nezobrazuje se)