Co s rostoucími dividendovými tituly?

404m.com, 28. srpna 2020 ve 02:24:46, 3x přečteno

I tento týden procházím další a další akciové tituly na NYSE. Po REIT, kde jsem investoval celkem do 3 titul? (IRM, SPG, OPI) jsem se zam??il na energetický sektor, konkrétn? na Oil & Gas Midstream. Na první pohled mi to p?ijde, že tento sektor zažívá krizi anebo je jen mimo pozornost ETF fond?, které pumpují obrovské peníze do indexových titul?? O tom ale n?kdy jindy. Te? mi hlavou vrtá jiná otázka.

Ve st?edu m?l vlak, kterým jsem jel dom? 70 minutové zpožd?ní. To je dost ?asu p?emýšlet. Sed?l jsem na vlakovém nádraží s mobilem v ruce. Zrovna ?as posko?il na 15:30 a rozjela se NYSE. Tesla trhla další rekord a její P/E op?t posko?il o pár desítek. Btw. práv? te? je ukazatel P/E (Price to earnings ratio – Pom?r ceny akcie na trhu k tomu kolik jedna akcie skute?n? vyd?lává) p?es 1158. To znamená že ti kdo jí kupují za ní dávají 1158 násobek jejího ro?ního zisku. Pr?m?r indexu S&P 500 (500 nejv?tších akcií v USA) je 29,95, median pak 14,83. Pro srovnání velké ?eské tituly: ?EZ (15,83), O2 (11,94), Moneta (8,76), KB (8,36).

No prost? je neuv??itelné kam až n?které akciové tituly mohou vylet?t. V ?R jsem n?co podobného za t?ch 8 let co si ob?as zainvestuji nezažil, ale v USA vysoké nár?sty nejsou asi nic výjime?ného.  A tak m? napadlo, co by se asi stalo pokud by t?eba ?EZ z n?jakého d?vodu vysko?il jako Tesla. Zapome?me že to není reálné, prost? holý nesmysl, jen ?ist? pro zábavu ?EZ stojí 456 CZK p?i P/E 15,83 a p?i P/E 1158 by m?l cenu 33357 CZK. Za takovou cenu už by nem?lo smysl držet jej kv?li dividend? 38 CZK/akcie.

A to m? dovedlo k myšlence, že by stálo za to narýsovat n?jakou ?áru, kdy už se vyplatí “p?edraženou” akcii prodat. Když máte akcii za 100 CZK a nese vám dividendu 10 CZK/rok je to super. Jenomže když vysko?í na 1000 K?, tak je lepší vzít zisk 900 CZK, což je ekvivalent 90 let vyplácení dividend a nakoupit jiné akcie za 100 CZK/kus s dividendou 10 CZK/rok.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

Všechny informace o akciích, které mám anebo sleduji mám v jednom .ods souboru. Nejd?ležit?jší list je seznam akciových titul?, plánovaná…

Rok 2020 – kdo se nebal investovat, tak si libuje

Tak jak se rika, ze dalsi krize nebude nikdy stejna jak ta minula, tak se to na 100% vyplnilo. Kdo by si odvazil tusit, ze nastane pandemie, vlady…


Komentáře

(nezobrazuje se)