CloudFlare ($NET) – Q3/2023

404m.com, 13. listopadu 2023 ve 23:07:18, 5x přečteno

CloudFlare je jedna z mých v?tších pozic s portfóliu, takže se snažím projít nejen kvartální zprávy ale také konferen?ní hovory, které odhalí ?asto d?ležité zajímavosti, které mohou ovlivnit cenu.

Cloudflare vidí významný potenciál v oblasti generativní AI a je ve fázi p?echodu n?kterých svých produkt? a služeb do této nové éry, p?i?emž n?které z nich již generují p?íjmy a další se teprve rozvíjejí.

Cloudflare má strategický plán pro postupný r?st a zlepšení finan?ních výsledk?, p?i?emž d?raz je kladen na dlouhodobý vývoj a transformaci obchodního portfolia do ACV, které se postupn? projeví v p?íjmech.

Shrnuji odpov?? Matthew Prince na otázku týkající se rané zp?tné vazby na nabídku Workers AI od Cloudflare, zejména s ohledem na komponentu vektorové databáze a možné dopady rozloženého nasazení GPU.

Pokračování na: 404m.com

Související články

CloudFlare ($NET) – Q4/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na…

CloudFlare ($NET) – Q1/2023

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na…

CloudFlare ($NET) – Q3/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakupoval 3x a navíc mám pár pozic i na…


Komentáře

(nezobrazuje se)