Kolik eviduje Seznam odkaz??

404m.com, 14. května 2019 ve 01:51:57, 4x přečteno

Minulý ?tvrtek jsem napsal ?lánek Chcete v?d?t kde bere odkazy konkurence? Je tu nová ?eská služba a úpln? zdarma!, kde jsem se s vámi pod?lil o novou službu domaindata.cz, za kterou stojí zakladatel Subreg Honza Horák. V krátkosti zadáte svou doménu a zjistíte kolik domén na ní odkazuje. V?era jsem ?lánek nasdílel na Twitter a pošt?stilo se mi, že na n?j zareagoval Dušan Janovský a Martin Kirschner ze Seznam.cz.

Dušana zaujal nízký po?et odkaz? a Jaroslav Hlavinka? jej vyzval jestli by nezve?ejnil jak je na tom pro srovnání Seznam. Zanedlouho už jsme se dozv?d?li s jakým obrovským objemem dat musí v Seznamu pracovat :)

Opravdu zajímavá diskuze o kterou jsem se s vámi musel pod?lit. Ob?as tu probíráme linkbuilding, který má vést k lepším výsledk?m v SEO. Všechno je to však takové virtuální. Od toho co je vlastn? kvalitní odkaz až po kolik jich je pot?eba. Je fajn si linkbuilding spojit s n?jakými reálnými ?ísly a co teprve si p?edstavit všechny ty domény, mezi kterými je ?ty?icet miliard unikátních propojení. Taková vizualizace by jist? byla zajímavá :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Bude výměna odkazů přežitek?

Mezi jednu z pravidelných rad z fór věnujících se i seologii na otázku jak zlepšit svojí pozici v SERP je získejte odkazy výměnou odkazů.…

Je ještě rozdíl mezi follow a nofollow odkazem?

Dneska nemůžu najít nikde žádnou zajímavost o které by se dalo napsat něco užitečného a tak procházím google webmaster tools a analytics,…


Komentáře

(nezobrazuje se)