Bezdrátová Bluetooth sluchátka Apple AirPods: Jak je jednoduše p?epínat mezi telefonem iPhone a po?íta?em s Windows 10?

blog.zdenekvecera.cz, 29. dubna 2020 ve 15:20:27, 1x přečteno
Bezdrátová Bluetooth sluchátka Apple AirPods: Jak je jednoduše p?epínat mezi telefonem iPhone a po?íta?em s Windows 10?

Cestou do práce posloucháte podcast v bezdrátových Bluetooth sluchátkách AirPods, zdrojem zvuku je nap?íklad n?jaká podcastová aplikace v iPhone. V práci sluchátka nesundáváte, akorát p?epnete zdroj zvuku – místo iPhonu spustíte hudbu p?es Spotify p?ímo na po?íta?i s Windows 10. Do toho vám volá klient. Protože pot?ebujete mít volné ruce, p?epínáte zp?t na iPhone a jak dohovo?íte, vracíte se k poslechu hudby na Windows.

Ani sluchátka AirPods nejsou natolik inteligentní, aby se pokaždé automaticky p?ipojila p?esn? k tomu za?ízení, které práv? chcete využívat. N?kdy se p?ipojí správn?, v?tšinou jim ale musíte pomoct.

P?epínání zdroje zvuku na iPhone je snadné – p?i telefonování jsou AirPods „schovaná“ pod tla?ítkem, které standardn? používáte pro hlasitý odposlech, ?asto nazývané jako „handsfree“.

V ostatních p?ípadech p?i poslechu hudby využíváte integrovaný p?ehráva?. Najdete jej v horním Ovládacím centru, které zobrazíte stažením roletky z pravého horního rohu telefonu. Klikn?te pak do jeho pravého horního rohu, abyste vid?li všechna výstupní zvuková za?ízení (sluchátka, reproduktor telefonu atd.).

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Google do konce roku 2019 p?estane podporovat Flash

Adobe Flash je reliktem z dávných dob internetu. Jeho úkolem bylo prom?nit nudné webové stránky v interaktivní, ak?ní, prost?, aby Internet…

Jak si vybrat tu správnou doménu pro SEO?

Pracovní vytíženost je hrozný mor, nicméně jsem se rozhodl ještě napsat jeden článek předtím, než plně podlehnu létu. Jeho hlavním…

Amazon má problém s falešnými hodnoceními a ur?it? není sám

Dobré hodnocení služeb ?asto rozhoduje o tom, zdali u vás potenciální zákazník nakoupí. Pokud jich máte málo m?žete vypadat jako


Komentáře

(nezobrazuje se)