Analýza 912 milion? blog post? odhalila smutné statistiky

404m.com, 20. února 2019 ve 01:28:11, 6x přečteno
Analýza 912 milion? blog post? odhalila smutné statistiky

Spole?nost LLC ve spolupráci s BuzzSumo provedli analýzu 912 milion? blogpost?, aby zjistili jak se obsah ší?í po internetu. Zkusili hledat souvislosti, aby zjistili na co se nejvíce odkazuje a co lidé rádi sdílí.

Pr?zkum probíhal na obsahu, který byl publikován od 1. ?íjna 2017 do 1. ?íjna 2018. Celkem bylo do pr?zkumu zapojeno 912,5 milion? ?lánk? z databáze BuzzSumo. Mezi sociální sdílený byly zapojeny sít? Facebook, Twitter, Pinterest a Reddit. Další sociální sít? jako LinkedIn anebo YouTube, byly z vynechány.

Delší ?lánky mají v pr?m?ru o 77,2 % více odkaz?. Což není žádnou novinkou, protože delší texty ?asto zahrnují více long tail, na které p?ichází v vyhledáva?? nezanedbatelné množství návšt?vník?. Ti pak mohou dále odkazovat. Google má také delší texty více v oblib? než ty kratší.

Z pr?zkumu vyplynulo že na ?lánky v rozmezí 3K až 10K slov odkazuje v pr?m?ru 4,06 domén. Naopak na krátké ?lánky, za což jsou považovány ty s délkou pod 1K slov jen 2,29 domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co m? nau?ila tvorba PBN

P?ed zhruba rokem a p?l jsem si ud?lal takovou testovací PBN. Nic velkého, p?t nezávislých web?, postavených na základních pravidlech. Spíše…

5 d?vod? pro? nové služb? na monetizaci nejen web? PRyard v?novat pozornost

Te? dávejte hodn? dobrý pozor, protože jsem po dlouhé dob? objevil n?co nového, co m?že oživit anebo rozjet vaše online podnikání. Pokud…

Superblog

Blogování je zábava, ale pokud jde o peníze už to tak lehké není. Je nutné se starat nejen o články, potřebujete i nějaký ten růst,…


Komentáře

(nezobrazuje se)