Aktualizace volnedomeny.xyz – p?idal jsem domény .blog, .cloud, oprava pár chyb

404m.com, 9. července 2022 ve 22:59:28, 10x přečteno
Aktualizace volnedomeny.xyz – p?idal jsem domény .blog, .cloud, oprava pár chyb

Po delší dob? jsem se vrátil k projektu volnedomeny.xyz, který má za cíl sledovat oblíbenost nTLD v ?esku. Myšlenka je jednoduchá, vybral jsem 7929 potenciáln? zajímavých slov a sleduji kolik z nich je na jednotlivých doménových koncovkách registrováno a zdali jsou využívány. Pro porovnání slouží .cz, .com a .eu.

Projekt byl spušt?ný v ?íjnu 2020 a od té doby sleduje 111.006 domén a 37.129 web? na nich. O údržbu se stará n?kolik robot?, kte?í vše aktualizují. Volnedomeny.xyz je také m?j první projekt ud?laný v PHP 8 :)

Ale te? už k pokrok?m. Koncem minulého m?síce jsem p?idal domény .blog a .cloud. Respektive .blog už v databázi byla p?ipravená, ale neprobíhalo testování. Trvalo pár dní než se tém?? 16 tisíc domén otestovalo a crwaler prošel obsah. Zárove? jsem tam narazil na jeden bug u specifického webserveru, který nevracel správn? hlavi?ku, což vedlo k chyb? :/ Už opraveno.

Doména .blog rozhodn? nepat?í mezi nejoblíben?jší. Registrováno je pouze 9,96 % z klí?ových slov, což jí ?adí na 13. místo. Naproti tomu doména .cloud má obsazeno 18,4 %, což jí ?adí na 8. místo.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…

Prodané .cz domény 11. – 17. ?íjna 2021

Tento týden se objevil jen jeden zajímavý prodej a to domény cvak.cz, která se po 23 p?íhozech vydražila za 2,7K CZK. Doména již byla…

Smazané domény v?etn? rank? na jednom míst? – SmazaneDomeny.cz

Nedávno jsem zkusil koupit pár .cz domén a r?zným zp?sobem je prodat. Domény které jsem registroval nebyly m?j výmysl. Jen tak m? nenapadlo…


Komentáře

(nezobrazuje se)