.sk doména slaví 25 let speciální slevou

404m.com, 26. září 2018 ve 00:13:16, 0x přečteno

SK-NIC pod novým vlastníkem CentralNic Group PLC rozjíždí další velkou akci. Tentokrát k oslavám 25. narozenin si p?ipravili speciální slevu na registraci nových .sk domén. B?hem dneška a zít?ka m?žete registrovat .sk doménu jen za 2,5 EUR bez DPH.

Minulý rok se zm?nila pravidla pro .sk domény. Jakýkoliv ob?an EU si m?že zaregistrovat .sk doménu. Funguje podobn? jako .cz doména. Pod starým vlastníkem .sk doména zrovna moc nerostla. Byla drahá, chyb?lo API pro automatické úkony a p?evod mezi vlastníky vyžadoval notá?sky ov??ený podpis. I p?es zm?nu v minulém roce jich je registrováno stále jen 382.682. Což je dostatek prostoru najít hezké kousky a nastoupit dokud je ješt? ?as ;)

Vybral jsem z doménového rejst?íku 251 prodej? domén za 10K+ CZK. Zm?nil koncovku na .sk a projel je jestli jsou obsazené. Volných zbylo 89. V?tšinou se však jedná o ?eská sloví?ka, takže jsem seznam prohnal translátorem, odstranil diakritiku a znovu p?idal koncovku .sk :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2018

Hostingy m?li v listopadu perfektní p?íležitost ukázat se p?i Black Friday a Cyber Mondey.  Kdo z nich to zvládl nejlépe? Popravd? v?tšina to…

Zm?ny pravidel u .sk domén

Tak se kone?n? Slováci do?kali. SK-NIC se kone?n? sešel a dokázal dohodnout na zm?n? pravidel. Ur?it? tomu napomohla i personální zm?na v komisi…

Prodané .cz domény 25. ?ervna – 1. ?ervence

Nejdražší doména tohoto týdne je dagon.cz. Tentokrát zaskóroval robot Subreg, který jí odchytil. Nový majitel za speciální registraci…


Komentáře

(nezobrazuje se)