Až polovina hledání v Google nevede ke kliku

404m.com, 01:16:31, 1x přečteno

Spole?nost Jumpshot zpracovává anonymizované data z oblíbeného bezpe?nostního balí?ku Avast. Ten dává pozor jaké stránky uživatel navšt?vuje, aby mohl zasáhnout v p?ípad? nebezpe?í. Zárove? však poskytuje zajímavá data o chování…

« 12. srpna 2019 16. srpna 2019 17. srpna 2019 »