Odebírejte novinky na 404M emailem

404m.com, 12:21:44, 20x přečteno

Pravideln? mi chodí dotazy, zdali bych jednou za m?síc neud?lal souhrn nej?ten?jších ?lánk? a neposlal je emailem. Technicky by to problém být nem?l. Sta?í si vyjet statistiky a poslat nejlepší ?lánky jako newsletter. Když už jsem u toho…

« 14. srpna 2015 15. srpna 2015 16. srpna 2015 »