Alphabet vyvolal rychlou zlatou hore?ku domainer?

404m.com, 17:53:39, 10x přečteno

Jakmile Google oznámil zm?nu struktury a založení spole?nosti Alphabet, rozjela se taková menší domainerská hore?ka. To by asi nikoho zas tak nep?ekvapilo, když p?ijde nový produkt anebo služba jsou ?asto registrované stovky domén, ale…

« 13. srpna 2015 14. srpna 2015 15. srpna 2015 »