Za poslední rok zrušeno více jak 1M webových stránek kv?li porušování zákona

404m.com, 22. prosince 2018 ve 02:11:51, 5x přečteno
Za poslední rok zrušeno více jak 1M webových stránek kv?li porušování zákona

Americká organizace National Intellectual Property Rights Coordination Center (Národní koordina?ní centrum pro práva duševního vlastnictví) – NIPRCC, se ve spolupráci s dalšími organizacemi po celém sv?t? postarala o zrušení více jak jednoho milionu webových stránek. Hlavním d?vodem bylo porušování autorských práv, respektive prodej pad?lk? automobilových díl?, elektroniky, p?edm?ty denní hygieny a spoustu dalších.

NIPRCC je považována za hlavní zbra? vlády USA v boji s pad?lky a pirátstvím. Vznikla v roce 2000 v reakci na dlouhodobou kritiku, že se jednotlivé federální agentury nedokázaly efektivn? bojovat s pad?lky. NIPRCC má za úkol koordinovat ?innost a p?edávat informace. V podstat? je to centrála, p?es kterou proudí všechny informace a organizují se akce nejen v jednotlivých státech USA, ale i po celém sv?t?. NIPRCC také p?ímo spolupracuje s výrobci známých zna?ek, filmovým a herním pr?myslem.

Tento rok nap?íklad p?i jedné operace zabavili 33.600 domén ve spolupráci s HSI (Homeland Security Investigations), Europolem, Interpolem a dalšími 26 agenturami z r?zných zemí. Na akci se dále podílely i komer?ní spole?nosti, kterým se poda?ilo zabavit 1,21M domén a dosáhnout odstran?ní 2,2M odkaz? ze sociálních sítích a online tržiš? t?etích stran.

Zákazníci byli údajn? ?asto v ohrožení života. Nap?íklad HSI šet?ila pad?lky airbag? a automobilových senzor?, které byly doslova životu nebezpe?né. Zabavili p?itom 5 domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. prosince 2018

O první míst se tento týden d? dv? domény. První z nich je skla.cz, kterou koupil domainer wolf za 10K CZK. Koupi nahlásil pod p?ehledem z…

Rok 2010 a budoucnost vyhledávání – Část II. Rok 2010 a čemu bude patřit

Rok 2010 nám jistě přichystá tolik novinek, že z toho pravděpodobně budeme celí bledí. Jistě ale internetový byznys pofrčí opět o něco…

Co je linkbuilding a kdo je linkbuilder?

7 let dělám linkbuilding a za celou tu dobu jsem se nesetkal s kloudnou definicí tohoto pojmu. Rozhodl jsem se proto věnovat jeden příspěvek…


Komentáře

(nezobrazuje se)