Windows 10: ?erná obrazovka s kurzorem myši po p?ihlášení

blog.zdenekvecera.cz, 20. května 2018 ve 15:23:00, 7x přečteno

Internet se za?íná hemžit klí?ovými slovy „Windows 10 black screen with cursor after login“, které ale naplno vystihují podstatu problému, který pravd?podobn? p?išel s velkou dubnovou aktualizací Windows 10 April.

Po p?ihlášení do Windows se m?že náhodn? stát, že uvidíte pouze ?ernou obrazovku s bílým kurzorem myši. Kurzor myši našt?stí reaguje na pohyb myši a funguje také klávesová zkratka CTRL+ALT+DELETE, skrze kterou se m?žete spustit p?íkazový ?ádek a pokusit se problém opravit.

Lidé p?ímo na oficiálním fóru Microsoftu radí zavolat p?íkaz net user /add [username] [password] a provést pár dalších krok?, jiný uživatel doporu?uje problém vy?ešit p?es utilitu services.msc.

Zatím to vypadá, že na problém neexistuje zaru?ená rada a ani Microsoft doposud žádnou záplatu opravující tuto chybu nevydal. Takže je t?eba zkoušet a doufat, že n?co z toho vyjde.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Windows 10: Jak opravit lagování, zamrzávání a zasekávání kurzoru bezdrátové myši?

Možná vás v poslední dob? za?alo trápit lagování myši na Windows 10, kdy p?i pohybu bezdrátov? p?ipojené myši kurzor na displeji reaguje…

Tipy a novinky

Jako vždy, tak i tento týden jsem dal dohromady zajímavé aktuality z internetového prostředí. I když by si některé z nich rozhodně…

Umí Googlebot scrollovat?

Zajímavá debata se rozjela v SEO kruzích kolem tématu zdali umí Googlebot scrollovat na stránce. Gary Illyes – Webmaster Trends Analyst z…


Komentáře

(nezobrazuje se)