WEDOS a Pojišt?ní.cz spustili pojišt?ní domény

404m.com, 12. srpna 2022 ve 23:18:15, 10x přečteno
WEDOS a Pojišt?ní.cz spustili pojišt?ní domény

P?ed pár dny se na sociálních sítích objevila informace, že Pojišt?.cz a WEDOS spustili novou p?íplatkovou službu k doménám .czPojišt?ní domény. Nebojte nejedná se o “garantované prodloužení domény” anebo n?co podobného, ale o skute?né pojišt? “digitálního majetku”. Celou službu v podstat? nabízí pojiš?ovna Slavia. Jen je exkluzivní pro WEDOS a Pojištení.cz.

V první ?ade jedná se o skute?né pojišt?ní domény .cz proti krádeži, respektive technické odcizení domény. Je nabízeno ve dvou tarifech s horním omezením na 1M anebo 3M CZK. Pokud vám tedy ukradnou doménu, tak m?žete získat až tuto ?ástku.

Zkouším si reáln? p?edstavit za jakých okolností by tato situace mohla nastat. Muselo by se jednat o n?jaký sporný p?ípad, kdy by u domény došlo k blokaci zm?ny vlastníka a to se protáhlo na 30 dn?.

Možná by pod to spadal i p?ípad, kdy doména bude zrušena (a) zablokována. P?eci jen m?li jsme tu celkem zajímavý precedent se zrušením dezinforma?ních web?, kdy n?kolik m?síc? u nich nebyly funk? DNS. Stát se m?že do budoucna cokoliv.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kde registrovat nejlevn?jší .cz domény

Po?izovací cena pro akreditovaného registrátora je 125 CZK od registru CZ.NIC. 125 CZK se platí i za prodloužení. U .cz domén se neplatí za…

Wedos p?ekonal metu 400 tisíc spravovaných domén

Wedos je tu s námi už 10 let. Akreditovaným registrátorem .cz domén je od 06.08.2010 a .eu domén od 17.08.2010. ICANN akreditaci získal Wedos v…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2021

V ?ele po?tu registrací je n?mecká firma 1API GmbH, které p?ibylo 203 .cz domén. Na druhém míst? je ACTIVE 24 s 99 doménami a na t?etím…


Komentáře

(nezobrazuje se)