Vyhodnocují muži a ženy online hodnocení odlišn??

404m.com, 18. prosince 2018 ve 21:26:28, 4x přečteno
Vyhodnocují muži a ženy online hodnocení odlišn??

Velmi zajímavá studie Do men and women value online reviews differently? (Vyhodnocují muži a ženy online hodnocení odlišn??) vyšla na Search Engine Lands. Autorem je Jamie Pitman jehož spole?nost BrightLocal pr?zkum provád?la.

Asi nikoho nep?ekvapí že online hodnocení je výrazn? jinak vnímáno muži a ženami. Jedná se o zajímavá zjišt?ní, které mohou nejednomu eshopu pomoct anebo minimáln? nakopnout majitele aby se za?al o názory svých zákazník? zajímat.

Ovšem a te? pozor až 44 % žen a 25 % muž? nikdy žádnou výzvu k zanechání hodnocení neobdrželo. Což je dosti zvláštní. Možná že jsou ženy více roztržité anebo segment, kde nakupují ameri?anky prost? nerozesílá výzvy k ud?lení hodnocení.

Stránky lokálních podnik? a firem jsou stále více a více d?ležit?jší. Jednak je Google p?i lokálním vyhledávání up?ednost?uje, ale také weby do jisté míry nahradily letáky. D?íve bylo b?žné nacházet letáky lokálních restaurací ve schránce. Dnes už spíše letáky plní informa?ní povinnost, že tu je nový podnik. Co mají v nabídce hledáme na internetu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se lidi sm?jí online

Na Facebooku prob?hl zábavný výzkum, který m?l za úkol zjistit jak se lidi sm?jí online. B?hem jednoho týdne v kv?tnu bylo analyzováno velké…

Roboti pro facebook

Poslední dobou jsem četl poměrně hodně článku o tom jak vydělat na facebooku. Vesměs šlo o vytváření různých fiktivních účtů a…

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který…


Komentáře

(nezobrazuje se)