Velikono?ní akce hosting?

cn130.com, 25. března 2016 ve 10:44:08, 25x přečteno

Velikonoce ?asto využívají hostingové spole?nosti ke speciálním akcím a vzhledem k tomu, že se na Valentýna moc nep?edvedly, tak jsem tento rok o?ekával zajímavé nabídky. A jak to dopadlo?

Subreg rozjel velikono?ní akce už 21. b?ezna. Každý den odkrývá slevu na jednu doménu a ta platí až do 29.b?ezna. Sleva je minimáln? 50 % na registraci. Nové je t?eba sledovat na sociálních sítích anebo na stránce Velikono? nadílka 2016.

Wedos rozjel svojí akci ve ?tvrtek. Vytvo?il sadu slevových kupón? reprezentující barvu vají?ek. Takže musíte zkoušet zadávat barvy jako slevový kupón. V popisu akce Velikono? nadílka u WEDOS je napsáno, že se zadávají bez mezer, takže ty nejv?tší z?ejm? budou dvouslovné. Výše slevy je od 70 do 99 % a platí na nové webhostingy. Prozatím jsou odhalené kupóny BILA (60% sleva) a ZLUTA (70% sleva).

Pokračování na: cn130.com

Související články

6.xyz prodána za 125K USD

Asi nejv?tším p?ekvapením v poslední dob? pro m? byl prodej domény 6.xyz za 125K USD. Jedná se zatím o nejdražší prodanou .xyz. A?koliv je…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2015

Je zajímavé sledovat jak jednotlivé spole?nosti p?istupují ke komunikaci na sociálních sítích. N?které berou sociální sít? jen jako…

Prodané .cz domény 27. ?ervence – 3. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala vaio.cz, která se vydražila na Subregu za 2.105 CZK. VAIO je zkratkou pro japonskou spole?nost Visual…


Komentáře

(nezobrazuje se)