Vaše .cz domény na prodej XXXVIII.

404m.com, 7. srpna 2015 ve 22:14:32, 2x přečteno

Tak pod týdnu mám kone?n? ?as na 404M. Za?neme jedním velkým restem a to jsou Vaše domény na prodej. I tento m?síc ponecháme maximální cenu 5K CZK. Takže na to prosím myslete, a? nemusím vaši nabídku zbyte?n? smazat.

Znáte to, opatrnosti není nikdy dost. Zvlášt? na internetu, kde vám spousta lidí naslibuje hory doly a pak z toho nic není. Navíc m?žete p?ijít i o peníze anebo doménu. Nebojte se p?evodu p?es t?etí stranu. Klidn? o tento poplatek navyšte cenu.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí. V pravém horním rohu 404M je sloupe?ek s šesti posledními komentá?i. Takže p?ípadný zájemci uvidí název domény a cenu, což o zvyšuje šanci na prodej.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…

Prodané .cz domény 30. ?ervence – 5. srpna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala admintools.cz, která se vydražila na Subreg za 7,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na


Komentáře

(nezobrazuje se)