Vaše .cz domény na prodej LXXXXVI. (max 10K CZK)

404m.com, 1. května 2020 ve 11:49:13, 0x přečteno

Je tu první pátek v m?síci a to znamená, že m?žete nabídnout pod tímto ?lánkem v komentá?i vaši .cz domén na prodej. Op?t stanovíme maximální cenu na 10K CZK. Podle zp?tných reakcí, které od vás mám to funguje nejlépe, tak to prozatím ponecháme.

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. dubna – 3. kv?tna

Nejdražší z nich byla zrcadleni.cz, která se po 33 p?íhozech vyšplhala na 6.153 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První…

Prodané .cz domény 29. ?ervna – 5. ?ervence

Pomalu nám za?ínají prázdniny, což se v?tšinou na aukcích expirovaných .cz domén moc neprojeví. Klesá však aktivita p?ímých prodej?. Na

Prodané .cz domény 2. – 8. b?ezna

To ani netrvalo dlouho a máme tu další prodej, který se zapíše mezi prodeje kousky 2020. Doména provence.cz byla po 33 p?íhozech vydražena na


Komentáře

(nezobrazuje se)